Výroba nástrojů

Použitá dřeva

 

 

S materiály používanými ve výrobě klasických a potažmo i jiných kytar je to ve skrze velmi jednoduché. Volba vhodných typů dřev je totiž naprosto jasná již od dob dávno minulých, kdy první průkopníci a mistři stavitelé jasně vyselektovali z čeho nástroj stavět a z čeho prostě ne.

Podíváte-li se tedy do materiálové soupisky uvedené u jakéhokoli mistrovského nástroje takřka všech světově známých stavitelů,  naleznete v podstatě stále se opakující slova.

Přední ozvučná deska je vždy a jenom smrková nebo cedrová. Zde se nedá jednoznačně tvrdit, které z těchto dřev je lepší či horší. Záleží to zejména na výsledném zvukovém zabarvení a akustickém charakteru budoucího nástroje.  Obě tyto dřeva jsou při výběru správné odrůdy té dané dřeviny naprosto vhodnou a jedinou myslitelnou volbou.

V případě výroby korpusu, tedy přesněji lubů a zadní desky to jsou tedy určité druhy palisandrů, v případě flamencových kytar cypřišů a okrajově také vhodně zvolených javorů.

Krk nástroje se zhotovuje nejčastěji z brazilského cedru (cedrela odorata) či honduraského mahagonu

Hmatník a kobylka je primárně z ebenu, nevylučuje se však užití kvalitních palisandrů.

Veškeré ostatní zdobné části jako jsou výložky, lemování, intarzie apod. jsou výlučně dřevěné popřípadě kostěné nebo z pravé perleti.

Sedlové pražce (nultý sedlový pražec a kobylkový pražec) bývají nejčastěji kostěné. Dnes jsou však na trhu i nové velmi dobré kompozitní materiály, které svými vlastnostmi tradiční kost již překonávají.

Zde si nemohu odpustit mé malé vyjádření k tématu, které bych nazval „ Dřeva a čeští kytaráři“

V naší zemi se totiž ujal k používání dřev pro výrobu akustických kytar (obecně) velmi zvláštní postoj!

Netroufám si odhadovat, do jaké míry za to mohou časy minulé, nicméně protože tento jev stále přetrvává i v dnešní době, nelze se na naší minulost moc odvolávat.

O co tedy jde?

Jde zejména o smutný fakt, že se u nás staví kytary z náhražkových materiálů a co je na tom nejsmutnější, je skutečnost, že je vám leckterý kytarář k odůvodnění použitého a věřte že mnohdy mizerného materiálu schopen sáhodlouze vysvětlovat, proč právě zvolit toto „skvělé“a rozhodně ne jiné dřevo .

Mluvím zde především o určitých typech dýhárenských mahagonů, laciných druzích ořechů, jasanů, hrušek, švestek apod. Fantazie určitých stavitelů opravdu bohužel nezná mezí.

Pokud Vám tedy bude někdo tvrdit, že kytara jde postavit v podstatě z čehokoli a když namýcháme určitá (nevhodná) dřeva dohromady, tak to bude hrát tak a tak, měl bych se velmi na pozoru!

Mnohdy se můžete setkat s tvrzením, že kytara je jakási volná disciplína apod. …

VĚŘTE, ŽE TO TAK NENÍ!!!!

Vytisknout

Reference

 • Test klasické kytary Pavel Hlaváček v časopisu MUSIC STORE! http://www.music-store.cz/textypdf/MS-10-2010_hlavacek_quilted2010.pdf

  Music Store
 • „….Nástroj má velmi ušlechtilé tvary, zvláště hlavice je až překvapivě působivá. Hmatník je velmi dobře menzurován , struny ladí a znějí čistě! I lakování je velmi vkusné. Na první pohled velmi čistá ...

  Jiří Jirmal
 • Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE ...

  Josef Ulrich - kytarista a pedagog ZUŠ
 • Music Store 2012
 • Na kytaru začal hrát v 9 letech na ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech pod vedením p. uč. Josefa Berana. Od roku 2009 pravidelně navštěvoval soukromé hodiny u p. prof. Antonína Černého z plzeňské konzerva ...

  Martin Cába

Zajímavé články