Hlaváček Guitars

Aby Vám nástroj sloužil mnoho let a vydržel ve skvělé kondici, je třeba dodržet určité zásady a věnovat mu patřičnou péči.

Mezi hlavní zásady patří:

•    Vlhkost vzduchu v místnosti kde je nástroj dlouhodobě skladován či je na něj pravidelně hráno by měla být udržována v rozmezí 45-65 %

•    Teplota v místnosti pak 15-25 °C

•    Pro čištění a údržbu povrchu nástroje používat pouze k tomu určené prostředky.

•    Na nástroje opatřené šelakovou politurou se nesmí používat žádná čistidla ani leštidla s obsahem alkoholu. Následkem by bylo značné poškození povrchové úpravy.

•    S úpravami sedlových pražců, či potřebou jiného odborného zásahu se obracejte přímo na výrobce nebo osobu která je takovým úkonům kompetentní.

 Doporučuji Vám řídit se následujícími radami


 

Pavel Hlaváček
Rožkova 2432, Pardubice 53002, Česká Republika
www.hlavacekguitars.cz, e-mail: hguitars@seznam.cz, telefon: +420 603 786 549